Seriespill

De ulike årskullene i Mørkved Sportsklubb deltar i seriespillet som gjennomføres mellom april og september.

Om seriespillet

Seriespillet gjennomføres ulikt for de ulike årskullene i spillform, hvor kampene spilles, og varigheten på kampene. De yngste spiller 3'er fotball med kort varighet, og det spilles gjerne flere kamper én dag en eller flere helger. For de eldre årskullene spilles det 7'er, 9'er og 11'er, både lokalt i Bodø, men også utenbys i andre kommuner for de eldste. Kampene lokalt spilles gjerne på en eller flere ukedager, mens enkelte kamper utenbys gjerne spilles lørdag eller søndag. 

Årskullene som deltar i seriespillet i 2023

Mørkved Sportsklubb har 6 årskull med i seriespill inneværende sesong (2023):

  • Mørkved SK K05 (2016-årgangen)
  • Mørkved SK K06 (2015-årgangen)
  • Mørkved SK K08 (2013-årgangen)
  • Mørkved SK K09 (2012-årgangen)
  • Mørkved SK K10 (2011-årgangen)
  • Mørkved SK K11 (2010-årgangen)

Vi anbefaler alle å laste ned Min fotball appen slik at dere kan følge med på når kamper spilles:http://www.minfotballapp.no/

Kafé på hjemmekampene

Mørkved Sportsklubb arrangerer kafé på hjemmekampene våre. Dette er et hyggelig sosialt tiltak for foreldre, søsken og spillere. Klubben sørger for at hvert årskull har ett kafébord og en kasse med nødvendig utstyr. Betaling skjer ved bruk av klubbens VIPPS-butikk. Hvert årskull har en egen kaféansvarlig som sørger for den praktiske gjennomføringen med baking, kaffekoking og laging av saft.