UGGI ballek

Mørkved Sportsklubb tilbyr ballek for gutter og jenter i alderen 3-5 år.

Om UGGI Ballek

Mørkved Sportsklubb sitt tilbud til de aller yngste barna har vi kalt UGGI ballek, etter maskoten vår UGGI. UGGI ballek er et tilbud til barn fra 3 års alder til førskolealder. Aktiviteten på UGGI ballek har utelukkende preg av lek og skal bidra til å gi barna utvikling, glede og en følelse av mestring og inkludering. 

UGGI ballek-gruppene møtes én gang hver uke. Aktivitetene tilpasses gruppens ønsker og behov. Eksempler på aktiviteter kan være lek med ball, hale-sisten, stiv heks o.l.

Aktivitetsledere

Mørkved Sportsklubb er avhengig av at foresatte bidrar som aktivitetsledere på UGGI ballek. Aktivitetslederne på UGGI ballek vil få opplring og en egen kontaktperson i klubben. 

Treningstid

UGGI ballek sine treninger skoleåret 23/24 er tirsdager kl. 16:15-17:00 i gymsalen på Mørkvedbukta skole. Ved mange påmeldte barn, vil vi dele barna inn i flere grupper.