Fotball

Mørkved Sportsklubb tilbyr fotball til gutter og jenter fra førskolealder (5 år) til og med ungdomsfotball med skolerte trenere.

Om treningene

Fotballtreningene foregår utendørs i sommerhalvåret og innendørs i vinterhalvåret. Klubben er opptatt av å bygge samhold på tvers av årskullene og forsøker å samle treningstidspunktene slik at flere årskull har trening på samme sted til samme tidspunkt. I all hovedsak foregår treningene ute på Mørkvedbukta kunstgressbane eller inne på Mørkvedbukta skole. Antall treninger vil variere for årskullene.

Oppmøte til treninger og kamper kan være ca. 15-20 minutter før oppstart. 

Kontaktperson for fotballaktivtetene er sportslig leder: Erling Josefsen Bakkemo (telefon 99416961)

Hold oversikten ved bruk av appen Spond

Mørkved Sportsklubb benytter appen Spond for å invitere til treninger, kamper og arrangementer. Spond er enkel å benytte, og sikrer god oversikt for både trenere, foreldre og klubben, over treningstidspunkter, oppmøtested og annen praktisk informasjon. 

Seriespill og turneringer

Fra førskolealder deltar klubbens lag i turneringer og seriespill. Mørkved Sportsklubb er klubbstyrt, noe som betyr at det er styret i klubben som bestemmer hvilke turneringer klubben deltar på. I årshjulet vil du se hvilke turneringer som kan være aktuelle i løpet av året. 

Treningstider kampsesong 2022

I Bodø-fotballen fordeles treningstidene to ganger i året. Vintersesong (fra midten av oktober til midten av april) og kampsesong (fra midten av april til midten av oktober). Klubben får tildelt et antall timer på de ulike anleggene der fotball og ballek utøves, og sportslig utvalg fordeler videre timene internt i klubben. 

Lag / årskull Treningstid og sted Hovedtrener  Telefon
2010-kullet

Mandag 19:00-21:00 Mørkvedbukta KGB

Torsdag 16:00-17:00 Mørkvedlia KGB

Søndag 16:00-17:00 Mørkvedbukta KGB

Steffen Elsbakk 90142719
2011-kullet

Mandag 19:00-21:00 Mørkvedbukta KGB

Torsdag 16:00-17:00 Mørkvedlia KGB

Søndag 16:00-17:00 Mørkvedbukta KGB

Steffen Elsbakk 90142719
2012-kullet

Mandag 18:00-19:00 Mørkvedbukta KGB

Tirsdag 17:00-18:00 Mørkvedlia KGB

Ståle Limstrand 41221281
2013-kullet

Mandag 18:00-19:00 Mørkvedbukta KGB

Tirsdag 17:00-18:00 Mørkvedlia KGB

Bjarte Setså 47359536
2015-kullet

Mandag 17:00-18:00 Mørkvedbukta KGB

Fredag 17:00-18:00 Mørkvedbukta KGB

Skjalg Olsen 97107599
2016-kullet

Mandag 17:00-18:00 Mørkvedbukta KGB

Bjarte Setså

47359536
2017-kullet Onsdag 17:00-18:00 Mørkvedbukta skole* Anniken Breivik, Magne Andreassen, Odd Erling Nygaard  

KGB=kunstgressbane

*Treningstidene inne i Mørkvedbukta skole følger skoleåret og nye treningstider vil tildeles når skoleåret starter. De øvrige treningstidene gjelder frem til ny tildeling i løpet av oktober.