Seriespill og turneringer

I Mørkved Sportsklubb er vi opptatt av å beholde barn og unge i idretten lengst mulig. Derfor er det styret og sportslig utvalg som er ansvarlig for hvilke turneringer vi deltar på, retningslinjer på treningene og i seriespill.

Deltakelse på turneringer

Sportslig utvalg er gitt mandat fra styret i klubben til å beslutte hvilke turneringer de enkelte årskullene skal delta på gjennom året. Dette sikrer forutsigbarhet og rettferdighet.

Laguttak til kamper og turneringer

Hovedtrener er ansvarlig for laguttakene til kamper og turneringer som laget deltar på. Planlegging av laguttak gjøres i samråd med assistenttrenere og skal til enhver tid følge bestemmelser og retningslinjer gitt av Nordland fotballkrets og Mørkved Sportsklubb.

Barnas og ungdommens langsiktige motivasjon i fokus

I Mørkved Sportsklubb topper vi ikke lag i noen årskull. For oss er dette et voksenperspektiv som på ingen måte gagner barns og ungdoms utvikling eller stimulerer til å bli værende eller satse videre på fotball i lengre perioder. I Mørkved Sportsklubb er vi opptatt å beholde barnas og ungdommens langsiktige motivasjon for å fortsette og utvikle seg som fotballspillere og gode samfunnsborgere. Dette prinsippet baserer vi på forskning som viser at selektering og ekskludering i tidlig alder innebærer at barn og ungdom velger bort fotballen til fordel for noe annet. Innenfor ballspill opereres det med en frafallsprosent på nærmere 40% og topping av lag og selektering er en av de viktigste årsakene til frafall (Ingebrigtsen 2012). Dette ønsker vi unngå i Mørkved Sportsklubb.